Mijn lijsten.

Gelieve in te loggen om je lijsten te bekijken

Wettelijke vermelding

Onze site is ontwikkeld; door SA Match, in samenwerking met Atecna voor het technische gedeelte.

1. Respect voor privacy

SA Match heeft er alles aan gedaan om de privacy van alle mensen die verbinding maken met haar website te respecteren.


2. De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De privacywet van 02/12/1992 garandeert de volgende rechten:


3. Recht op toegang en verificatie van gegevens:

U kunt op elk moment inzage krijgen in de gegevens die Match Supermarkets over u heeft of controleren of u opgenomen bent in de Match Supermarkets database.


4. Recht op bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van Match Supermarkets.


5. Recht op wijziging

U kunt ons te allen tijde informeren over de correcties die op uw gegevens moeten worden aangebracht.


6. Er wordt niets gedaan zonder uw toestemming!

Door verbinding te maken met de Supermarkets Match-website, accepteert u de voorwaarden in deze juridische kennisgevingen en door ons persoonlijke informatie te verstrekken, geeft u ons toestemming om deze te gebruiken in overeenstemming met het charter. Als u het niet eens bent met de daarin vastgelegde principes, moet u onze site verlaten. Les Supermarchés Match wil geen persoonlijke gegevens over u bewaren zonder uw voorafgaande toestemming.


7. Inhoud en gebruik van persoonlijke informatie

"Persoonlijke informatie" betekent alle informatie die een persoon identificeert.
Het zal meestal een naam, adres, telefoonnummer, klantenkaartnummer zijn; of een e-mailadres. Door op onze site te "surfen", kan het zijn dat u ons persoonlijke informatie moet verstrekken. Deze informatie kan door MATCH Supermarkets worden verzameld en daarna opnieuw worden gebruikt om u bijvoorbeeld te informeren over de lancering van een wedstrijd of een promotieaanbieding die is gereserveerd en voor onze internetgebruikers.


8. Hoe gebruiken MATCH Supermarkets informatie die u aanbelangt?

De informatie die u aangaat en die wij verzamelen tijdens uw bezoek aan de website van Supermarkets Match wordt alleen door Match Supermarkets gebruikt om onze website te verbeteren en u diensten aan te bieden die steeds meer zijn afgestemd op uw wensen. Houd er rekening mee dat we alleen contact met u opnemen om u te vertellen over onze goede deals met uw toestemming: als u niet gecontacteerd wilt worden; volg in de toekomst de onderstaande instructies in het gedeelte "Contact".


9. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Dit charter is bedoeld om uw privacy te beschermen, wij danken u voor het delen van uw wensen en opmerkingen. Aarzel niet om ons te informeren over elke schending van uw privacy als gevolg van uw bezoek aan de Match Supermarkets-website. We nemen zo snel mogelijk contact met u op. Als u in de toekomst niet meer gecontacteerd wilt worden; neem na een bezoek aan de Match Supermarkets-website contact met ons op via het contactmodule . U heeft te allen tijde het recht op toegang tot en rectificatie van deze gegevens, evenals het recht om bezwaar aan te tekenen. U kunt informatie opvragen bij het openbare register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (in overeenstemming met de wet van 8/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer), op voorwaarde dat u een verklaring aflegt bij van de commissie.


10. Merken en logo's

De merken van Supermarchés Match en de merken van haar partners, inclusief de logo's die op de site verschijnen, zijn geregistreerde handelsmerken, die als zodanig beschermd zijn door het industriële eigendomsrecht. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door hun eigenaren, is het gebruik van deze merken of logo's verboden. Elk ongeoorloofd gebruik van een beschermd merk of logo is een inbreuk op de wet en kan worden vervolgd voor de gerechtelijke autoriteiten.


11. Hyperlinks

Met uitzondering van gevallen waarin de koppelingssite informatie en / of inhoud van illegale of pornografische aard verspreidt, is het mogelijk om vanaf elke site een link te maken naar de Match Supermarkets-site (homepage of interne pagina) ) op voorwaarde dat de Match Supermarkten vooraf per e-mail aan de webmaster worden geïnformeerd. Hyperlinks op de site kunnen verwijzen naar andere websites. Uw bezoek aan deze sites valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Les Supermarchés Match kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het aanbieden van deze hypertekstlink en de inhoud die op deze sites verschijnt. U kunt in geen geval de verantwoordelijkheid van Supermarchés Match nemen voor directe of indirecte schade die is geleden als gevolg van het gebruik van een externe site die toegankelijk is vanaf de site van Supermarchés Match. Elke verbroken link of elke link naar sites met illegale of pornografische inhoud kan worden gemeld aan de webmaster Elk ander gebruik dat hierin niet uitdrukkelijk wordt genoemd, is niet toegestaan ​​en vereist de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Match Supermarkets.


12. Cookies

Niet-persoonlijke informatie kan automatisch worden verzameld door Match Supermarkets tijdens navigatie op de site via cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een website worden gebruikt om een ​​gebruiker te herkennen en zo het gebruik van de site te vergemakkelijken en te personaliseren. Cookies zijn geen programma's, ze kunnen in geen geval en op geen enkele manier het systeem van de internetgebruiker verstoren of beschadigen, noch bestanden vernietigen of een programma wijzigen. Ze worden met name gebruikt om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde pagina's en de data en tijden van raadpleging. The Match Supermarkets hebben geen controle over het gebruik dat wordt gemaakt van cookies die zijn gemaakt door derden, bijvoorbeeld door adverteerders, of cookies die het gevolg zijn van het gebruik van een deel van de site dat wordt gehost door een derde partij. U kunt het gebruik van cookies op elk moment voorkomen door gebruik te maken van de functies van uw browsersoftware. Er wordt echter aan herinnerd dat voor bepaalde functionaliteiten van de site absoluut het gebruik van cookies vereist is (personalisatie, alert, ...).


13. Wat zijn "cookies"?

"Cookies" zijn bestanden die door een sitemanager, in dit geval de Supermarkets Match, op de harde schijf van de internetgebruiker worden verzonden, zodat de manager de internetgebruiker kan identificeren en onthouden wanneer hij verbinding maakt met de site . Het kan zijn dat The Match Supermarkets het "cookiesysteem" moeten gebruiken om informatie te verzamelen wanneer u onze site bezoekt. Zo weten we welke delen van onze site u interesseren. Match Supermarkets kan uw interesses dan beter begrijpen en u voorzien van informatie die is aangepast aan uw behoeften. Deze "cookies" voorkomen ook dat u informatie hoeft te verstrekken die u al aan ons hebt meegedeeld, aangezien zij onthouden dat u deze informatie eerder aan ons heeft meegedeeld. U zult het bestaan van deze "cookies" kunnen detecteren en, indien nodig, kunnen verwijderen.


14. Geschillen

Deze website is gemaakt; in Belgie. Door deze website te gebruiken, accepteert u de hierboven beschreven gebruiksvoorwaarden, onverminderd eventuele contractuele of onrechtmatige rechtsmiddelen die door Match Supermarkets kunnen worden uitgeoefend. Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van een contractuele overeenkomst voorzien met de huidige site vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken die de Belgische wetgeving toepassen Elke reproductie van deze website of zijn elementen is verboden.


15. Waarschuwing

The Match Supermarkets behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar diensten te beperken of te verwijderen die een identificator vereisen in geval van niet-naleving van deze algemene voorwaarden of in het geval van klachten die tegen haar zijn ingediend. The Match Supermarkets behoudt zich het recht voor om de toegang tot haar site te verwijderen aan de gebruiker die:

  • zendt op de site berichten uit van reclame- of promotionele aard, in strijd met de openbare orde of moraal, gewelddadig, racistisch, revisionistisch, prees oorlogsmisdaden, beledigend of grof, in strijd met auteursrecht of rechten buren, het recht dat van toepassing is op databanken, het merkenrecht, het recht op beeld, het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer of dat in strijd zou zijn met enige andere van kracht zijnde wet- of regelgeving.
  • genereert een overbelasting van de server, met name door het gebruik van de site voor het verzenden van ongevraagde reclame De nietigheid van een of meer bepalingen voorzien in de algemene gebruiksvoorwaarden, uitgesproken door een rechterlijke beslissing, leidt niet tot nietigheid andere bepalingen.

16. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Elke moeilijkheid bij de interpretatie of uitvoering valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de bevoegde Belgische rechtbanken.


17. Wijziging van het charter

Dit handvest en de daaruit afgeleide principes kunnen te allen tijde door Match Supermarkets worden gewijzigd. The Match Supermarkets verbindt zich ertoe u zo spoedig mogelijk van deze wijzigingen op de hoogte te houden door u uit te nodigen deze pagina van onze site regelmatig te raadplegen.


18. Onze promotie-aanbiedingen

Onze aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en zijn beschikbaar afhankelijk van het betreffende verkooppunt. Prijzen voor normale winkelhoeveelheden, behalve bewerkingsfouten of weglatingen.


19. Publicatie van promotie- of standaardverkoopprijzen

Alle weergegeven prijzen zijn alleen ter informatie.

MatchOnWeb - CoVid-19 X

Cher(e)s client(e)s,


Dans ce contexte généralisé de CoVid-19 nous avons travaillé dur afin de vous offrir la possibilité de faire vos courses en toute sécurité.

Nous avons voulu privilégier la facilité et l'efficacité afin de permettre de limiter les contacts tant pour vous, que pour nos collaborateurs.

Ce service, pour vous, nos clients, a été ouvert en un temps record.

Vous pouvez néanmoins encore rencontrer des difficultés et/ou imperfections lors de votre expérience d'achat, et nous vous demandons de bien vouloir nous en excuser.

Nous nous engageons à continuer chaque jour, avec votre aide, à améliorer l'expérience "MatchOnWeb".

Merci pour votre patience...

Votre magasin vous remercie.


Beste klant(en),


In deze algemene context van de CoVid-19 hebben wij hard gewerkt om u de mogelijkheid te bieden uw boodschappen in alle veiligheid te doen.

Wij hebben het gemak en de efficiëntie willen bevoorrechten om de contacten, zowel voor u als voor onze medewerkers, zoveel mogelijk te beperken.

Deze dienst, voor u, onze klanten, werd in recordtijd geopend.

Het is niettemin mogelijk dat u nog moeilijkheden en/of tekortkomingen ontmoet bij uw volgende aankoop, gelieve ons hiervoor te willen verontschuldigen.

Wij verbinden er ons toe om, met uw hulp, de ervaring “MatchOnWeb” elke dag verder te blijven verbeteren.

Bedankt voor uw geduld…

Uw winkel dankt u.